Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

CARD ĐỒ HỌA - VGA

VGA LEADTEK RTX 3050 CLASSIC 8G

9,990,000

CARD ĐỒ HỌA - VGA

VGA LEADTEK RTX 3060 CLASSIC 12G

16,990,000

CARD ĐỒ HỌA - VGA

VGA LEADTEK RTX 3060Ti HURRICANE 8G

15,490,000

CARD ĐỒ HỌA - VGA

VGA LEADTEK RTX 3070 Ti HURRICANE 8G

19,990,000

CARD ĐỒ HỌA - VGA

VGA LEADTEK RTX 3080 HURRICANE 10GB

23,990,000

CARD ĐỒ HỌA - VGA

VGA LEADTEK RTX 3080 HURRICANE 12G

26,990,000
36,990,000

CARD ĐỒ HỌA - VGA

VGA LEADTEK RTX 3090 HURRICANE 24GB

49,990,000

CARD ĐỒ HỌA - VGA

VGA LEADTEK RTX A4500

52,990,000

CARD ĐỒ HỌA - VGA

VGA LEADTEK RTX A6000

129,990,000